Indywidualny coaching kariery jest najczęściej realizowany w zakresie zarządzania karierą w procesie długoterminowym.

Dla klientów indywidualnych:
Indywidualny coaching kariery jest skierowany do osób posiadających już doświadczenia zawodowe. Indywidualny coaching kariery oferowany jest jako program, którego celem jest zwiększenie stopnia świadomego kreowania własnej kariery. Program daje uczestnikowi możliwość rozpoznania i ukierunkowania własnego potencjału, w celu podniesienia efektywności i satysfakcji z wykonywanej pracy. Daje również możliwość przyjrzenia się dotychczasowym doświadczeniom jako bazy do potencjalnej zmiany, stanowiska lub specjalizacji. Udział w programie umożliwia uczestnikowi wyznaczenie kierunku dalszego rozwoju, dzięki czemu będzie mógł świadomie zbudować/ wzmocnić swoją wiarygodność na rynku pracy.

Dla firm:
Jest to proces, który może być również wykorzystywany przez organizacje w procesie outplacementu, jako wsparcie dla pracowników odchodzących z firmy, w poszukiwaniu pracy i/lub zmianie aktualnego profilu zatrudnienia, również jako narzędzie rozwojowe dla pracowników pozostających w firmie.

Standardowy indywidualny coaching kariery obejmuje:
  • Bilans dotychczasowych doświadczeń
  • Diagnoza kompetencji
  • Diagnoza potencjału zawodowego
  • Strategia rozwoju kariery.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszam do kontaktu:
Iwona Kuś tel. 600 916 718, e-mail: iwona.kus@inplace.pl; www.inplace.pl